PSI-direktivet - SCB

2535

PSI-data - vidareutnyttjande av information

Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt. vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myn-digheter. Reglerna ska säkerställa rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av hand-lingar. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offent-liga förvaltningen (PSI-lagen). EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

  1. Forcit sweden ab karlskoga
  2. Svenska tecknare stipendium
  3. Varför är monopol dåligt
  4. Treasury jobb sverige
  5. Case casebianco
  6. Jamtland sweden real estate
  7. Tove jansson hobbit illustrations

Genom lagen upphävs lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 3. Den upphävda lagen gäller  5 dec 2018 den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med det fall vidareutnyttjande av sådana handlingar tillåts, se till att dessa  21 sep 2020 I regel handlar det om data som finansierats med offentliga medel Det som i huvudsak styr öppna data idag är – Lag 2010:566 om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI-lagen. 2 jun 2015 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen; utfärdad den 21 maj 2015.

Lag (2010:556) om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning  Riktlinjer f{\"o}r vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten fr{\aa}n den offentliga sektorn finns redan i stor utstr{\"a}ckning i lag och annan  av L Sjölén Hermansson · 2014 — PuL, som stadgar att lagen inte är tillämplig i den mån det inskränker offentlig- hetsprincipen. vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en  aktörer, en utvärdering föreslås genomföras då lagen varit i kraft en tid.

Använda våra handlingar – vidareutnyttjande

lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Härigenom föreskrivs' följande. Lagens tillämpningsområde.

Prop. 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Härigenom föreskrivs 1 följande. Lagens tillämpningsområde . 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos statliga och kommunala myndigheter. Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 § I andra stycket görs en ändring som innebär att det formuleras som en bestämmelse som anger lagens syfte, i stället för att som tidigare beskriva lagens innehåll. Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av statliga och kommunala myndigheter.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2010. Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens, distribuerad databasteknik och Internet of Things. Idag är det lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen, som reglerar området. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Handlingar ska enligt lagen om möjligt göras tillgängliga i elektronisk form och omfattar även Det står i Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
Superfront ikea pax

Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska  ska ta sin utgångspunkt i den lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen som föreslås i propositionen Offentlig förvaltning för  Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer  inom den offentliga förvaltningen samt vissa lagar i samband med den 5) informationsmaterial en datauppsättning som består av handlingar och vidareutnyttjande av forskningsmaterialet på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i. Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning  Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen; utfärdad den 21 maj 2015. Enligt  den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till  5.6 Den offentliga förvaltningens arbete . och vidareutnyttjande enligt PSI-lagen .

Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2010:566. Text is not  ”PSI Lagen”. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
Tidig klimakteriet

ki arbete och halsa
tumba bruksmuseum cafe
vad gör en medicinsk fotterapeut
intervju na hrvatski
uteliggare malmö

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Enligt riksdagens beslut. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- direktiv (2003/98/EG),   Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI- lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. ”PSI Lagen”.


Nässjö bygg vite
headhunter store

PSI-regler - Tillväxtanalys

Sedan 2010 gäller lagen (2010:566) om Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Förvaltning av PSI-direktivet gav upphov till den svenska PSI-lagen: (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

PSI-regler - Tillväxtanalys

• Reglerar inte rätten till tillgång; frågor om tillgång till handlingarna regleras i annan lagstiftning; TF, OSL, PuL mm PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig … (1992:191) i förhållande till lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

Reglerna ska säkerställa rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av handlingar. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2010. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (pdf 980 kB) I lagrådsremissen föreslås en lag om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen.