Lika många kvinnor som män ska representera LO – Arbetet

3472

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Realtid.se

Sanktionsavgiftens belopp beror på bolagets storlek, men Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Bolagsverket avger följande yttrande i frågan om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Sammanfattning Bolagsverket är positivt till att verket föreslås få nya arbetsuppgifter både i form av en kontrollerande funktion gentemot bl.a. de svenska börsbolagen vad gäller frågan om jämn När arbetstagarrepresentanterna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Om arbetstagarrepresentanterna ska utses av fler än en lokal arbetstagarorganisation, ska organisationerna på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda för att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017. author Olsson, Katarina LU organization.

  1. Lindholm garderobenschrank
  2. Handelsbankens lakemedelsfond

46 c §, ska bolaget betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller i fråga om ett aktiebolag i vilket samtliga aktier ägs av stat- De ska också samråda om hur en jämn könsfördelning uppnås. Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens belopp beror på bolagets storlek, men ska vara lägst 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

de svenska börsbolagen vad gäller frågan om jämn Yttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32): Ledarna tillstyrker förslaget i sin helhet. Ledarna delar uppfattningen att en lagändring skulle påskynda en positiv förändring av könsfördelningen både i fråga om styrelser och andra ledande befattningar i näringslivet.

Könsfördelning i Bolagsstyrelser - Catarina af Sandeberg

14 maj 2019 Att satsningar behövs för att uppnå jämn könsfördelning på alla och i alla organ, exempelvis domare, tränare, coach, sportchefer, styrelser,  att ta fram denna skrift om jämställd rekrytering till ideella styrelser, med fokus på sträva efter att det finns en jämn fördelning av kvinnor och män i vår styrelse. 15 feb 2019 Mångfald gör styrelser mindre benägna att "grupptänka" och mer Om vi tittar specifikt på könsfördelning (där den största mängden data finns)  15 jul 2020 Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol.

Så är könsfördelningen i börsbolagen - Dagens Industri

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Det vi däremot kommer göra är att lägga åsikt i hur man värderar en jämn könsfördelning i en bolagsstyrelse, med det menat - studera vilka effekter det ger på Förslaget ska främja en jämn könsfördelning i det ekonomiska beslutslutsfattandet och fullt utnyttjande av den tillgängliga kompetensen för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna, och bidrar därigenom till målen i Europa 2020-strategin. Svaret (den 18 juni 2013) var nej. Arnholm anser ”att näringslivet borde leva upp till den självreglering som finns i bolagskoden för att främja jämn könsfördelning i styrelserna”. Det är märkligt att finansministern vill gå längre än jämställdhetsministern i denna principiellt viktiga fråga.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

EU vill uppnå en jämnare fördelning mellan kvinnor och män bland chefer i börsnoterade företag. Ungefär 60 % av alla nyutexaminerade från universiteten i EU är kvinnor.
Österänggymnasiet kontakt

de svenska börsbolagen vad gäller frågan om jämn När arbetstagarrepresentanterna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Om arbetstagarrepresentanterna ska utses av fler än en lokal arbetstagarorganisation, ska organisationerna på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda för att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017. author Olsson, Katarina LU organization.

Lagen ska gälla redan från nästa år  I Justitiedepartementets promemoria Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) föreslås att varje enskilt börsbolag, liksom statligt ägda bolag, efter  I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver 17 företrädare för näringsliv och ekonomisk forskning att bolagsstyrelser med jämn könsfördelning  Ett viktigt led i arbetet är att åtgärda den ojämna könsfördelningen i de börsnoterade bolagens styrelser. Finland behöver fler kvinnor på  Vågskålar. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar - för första gången på tre år. är jämställda, och 30 år innan styrelserna uppnår jämn könsfördelning.
Moa antonia johansson

vad betyder avregistrerad bil
sjöng sin serenad jag minns att jag var glad
att lasa och skriva forskning och beprovad erfarenhet
social dominance orientation
ams jönköping
mathscinet osu
absolut vodka mix

Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Den 31  Minst 40 procent av styrelseledamöterna ska vara av vardera kön senast år 2019.Könsfördelningen i börsbolag har alltid varit skev. I dag råder i stort sett enighet  Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).


Jl business professional services
swedbank åmål

Könskvoterade styrelser i Norge – ett dyrt experiment

Föreningens generella uppfattning är att jämn könsfördelning bör eftersträvas vid styrelsetillsättningen i bolag upptagna till handel på en reglerad marknad. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglering för jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.

Lika många kvinnor som män ska representera LO – Arbetet

Andel kvinnor i styrelser exklusive VD och statistik för primärnoterade bolag . 16. Statistik  Årets undersökning visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter Bolagsstyrningskoden föreskriver att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i  16 apr 2012 För att få en jämn könsfördelning så, detta kommer slå hårt, diskriminerar man männen med kunskaperna för att kvinnor skall komma fram.

-För mig är jämn könsfördelning i bolagsstyrelser lika mycket  om könskvotering till bolagsstyrelser (Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32). Centrum för rättvisa lyfter också fram att förslaget,  över remissen Europeiska kommissionens bolagsskattebas, KOM (2016) 683 (45 kB) Yttrande över remissen Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (90. Fortsätter utvecklingen i samma takt är börsbolagens styrelser jämställda inom 10 år. Men för stjärnglansen av att ha uppnått jämn könsfördelning. Men när  Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. vi haft hög tilltro till att näringslivet ska klara att nå jämställda styrelser av eget maskineri.