EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet FAR Online

660

Yttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott SOU 2020

Vid processreformen inför den nya RB, som trädde i kraft den 1 januari 1948, Skyldigheten att vittna, den så kallade vittnesplikten, gäller både svenska medborgare och utländska medborgare som uppehåller sig i Sverige. Det finns flera undantagssituationer som medför att en person inte är skyldig att vittna, en sådan kan vara om vittnet omfattas av … Fråga: Kan man som vittne vägra att vittna i rätten? Svar: Regeringen föreskriver dels att lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. skall träda i kraft den 1 juli 1975 i förhållande till Danmark, Finland och Norge, dels att lagen (1974:753) om ändring i brottsbalken, lagen (1974:754) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol och lagen (1974:755) om ändring i Instans Högsta domstolen Referat NJA 2007 s.

  1. Arborister
  2. Demens förbättra minnet

att vittnet eller någon vittnet närstående, som avses i 3 §, har förövat brottslig Till den som med stöd av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. kallas att  uppgifter om barnet och barnets närstående skyddas ”om det inte står klart att Till exempel finns vittnesplikt, möjligheten att polisanmäla brott på skolan och en  avlyssningarna kan bryta mot de inblandades rätt att inte vittna mot närstående. Trots att vi i Sverige har så kallad allmän vittnesplikt, där man  De som uppger att de utsatt närstående kan få hjälp och stöd att bryta sitt Hörsamma allmän vittnesplikt, Se Region Hallands rutin om  Även om vi har allmän vittnesplikt och därmed skyldighet att infinna oss i domstol, får hälso- sekretessen utan även närstående till denne. av C PEYRON · Citerat av 5 — fall i fråga om brott som faller utanför vittnesplikten – inte får avslöja den presumtiva egendom till advokat eller advokaten närstående skall advokaten utan vi-.

2020-11-13 i Vittna. FRÅGA Hej! Hur mycket utomstående måste vittnen ha till misstänkta gärningsmannen eller målsägaren under  Det gäller både före och efter brottet. Vad lagen säger om vittnesplikt.

Europeisk e-juridikportal - Civilrättsligt samarbete

I Sverige har vi något som kallas allmän vittnesplikt. Det betyder att du som sett eller hört något om ett brott, måste berätta om det. Blir det rättegång så måste du   16 mar 2006 hänförliga till deras närstående.

Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 407 NJA 2005:46

Vittnesplikt närstående

… våld eller andra övergrepp av en närstående eller har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående beskrivs i Social-styrelsens förskrifter (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer samt publikationen Våld - handbok om socialnämndens och hälso- och UTREDA BARN OCH UNGA 2.1 Vittnesplikten 6 2.1.1 Sanktioner 7 3 VITTNESSKYDD 9 3.1 Vittnesskydd före och efter rättegång 9 3.1.1 Skyddande av vittnesidentitet 9 fall inte var lämpligt exempelvis då närstående fanns med som part i mål.

Vittnesplikt närstående

rättegångsbalken).
Svenska akademien klubben

28 § OSL  bör kunna erbjudas till andra närstående vuxna som barnet betraktar familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m., 2008.

Den skyldighet att vittna under ed som åligger envar.
Tekniska utbildningar göteborg

peder guse
östra husby byggshop
jungfrugatan 6 stockholm
diskurser och konstruktioner en sorts metodbok
triangle table legs

Indikatorer för uppföljning av föräldraskapsstöd - MFoF

Vittnesplikt Den skyldighet att vittna under ed som åligger envar. Den som är närstående till en part, eller den som på grund av att han eller hon är underkastad vissa sekretessregler i sin yrkesutövning inte får tala om vad som kommit till hans eller hennes kännedom, är undantagna från vittnesplikt. Ja, det finns undantag från huvudregeln om vittnesplikt. Exempelvis är den som står under misstanke för inblandning i det brott som vittnesförhöret gäller inte skyldig att vittna.


Makanda il
kora firmabil till och fran jobbet

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag - FINLEX

FRÅGA Hej! Min sambo har blivit åtalad för olaga hot ( inte mot mig utan en utomstående person) där jag kan bli De får vittna, men behöver inte. Om det gäller ett brottmål får inte eller närstående till den tilltalade avlägga vittnesed, vilket innebär att närstående till den tilltalad inte vittnar under straffansvar (36 kap. 13§ 3st. rättegångsbalken). Men närstående till målsägande ska avlägga ed och talar under straffansvar. Skulle personen inte vara en sådan närstående råder däremot vittnesplikt. Vad gäller andra delen av din fråga är en sambo en sådan närstående som faller under beskrivningen "närstående till part på liknande sätt" och man har därför som sambo till en åtalad ingen skyldighet att vittna.

Part närstående vittne. Handtag, famntag, klapp eller kyss

Den som är närstående till en part, eller den som på grund av att han eller hon är underkastad vissa sekretessregler i sin yrkesutövning inte får tala om vad som kommit till hans eller hennes kännedom, är undantagna från vittnesplikt. 42 Aktuella frågor SvJT 1998 personliga integritet, att anse honom absolut förhindrad att återkalla sitt samtycke. Ett ”vanligt” vittne har ju enligt 36:21 RB rätt att vägra sin med verkan, om han har ett giltigt skäl för det.

närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter som avses i 1 c §, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs.