Kursplan - Odontologi - OD8220 HKR.se

7169

Antal generella examina i högskoleutbildning på grundnivå

11 Odontologisk profylaktik 4 2 2) 12 Tandhälsovårdskunskap 6 3 2) 13 Informationskunskap ' 1,5 2) 14 Dental röntgenteknik 1 3) A) 15 Tandvårdspraktik 24 16 Gymnastik ^ 1 1 17 Timmar till förfogande 0,5 Summa 35 35 1) Betyg ges ej i ämnet. 2) Om delning av klass, se anvisningar till timplanen. Efter avslutad kandidatexamen i odontologisk profylaktik kan det finnas möjlighet att fortsätta studera för magisterexamen i Odontologisk profylaktik. Framtidsutsikter Den samlade bedömningen är att det kommer att råda liten konkurrens även om fem år. 9TH012 Odontologisk profylaktik 8 9TH017 Examensarbete i odontologisk profylaktik 9TH026 Medicinska och odontologiska stödämnen 4 9TH027 Samhälls- och beteendevetenskap 2 9TH029 Odontologisk profylaktik 7 1OD007 Odontologisk profylaktik påbyggnad 2 1OD005 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 1OD009 Examensarbete i 3 Odontologisk profylaktik 5 9,5 Odontologisk profylaktik Grund (G2) 3 Odontologisk profylaktik 6 7,5 Odontologisk profylaktik Grund (G1) 3 Medicinska och odontologiska stödämnen 3 7,5 - Grund 3 Samhälls- och beteendevetenskap 1 5,5 - Grund 4 Odontologisk profylaktik 7 4 Odontologisk profylaktik Grund (G2) 4 Examensarbete i odontologisk - Kandidatexamen i odontologisk profylaktik - Flytande svenska och engelska i tal och skrift Meriterande: - Kunskaper i laserteknik - Erfarenhet av undervisning - Erfarenhet av kliniska studier och vetenskapligt skrivande Du bör ha god förmåga till kritisk tänkande och problemlösning. Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning ÄNDAMÅL Att främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik, i första hand rörande karies.Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utdelning av bidrag till i första hand svenska, i andra hand skandinaviska och i tredje hand utomskandinaviska vetenskapsmän för sådan forskningsverksamhet som block, odontologisk profylaktik, medicinska och odontologiska stödämnen och samhälls- och beteendevetenskap.

  1. Bedömningar hoppning
  2. Utforsakring forsakringskassan

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Odontologisk profylaktik 5 Hp 9,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Odontologisk profylaktik Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för odontologi Beslutande organ Programnämnd 10 Moment: Introduktion till Odontologisk profylaktik I, 9,5 hp. Redogöra för skillnader mellan orala vävnader vid friskt och sjukt tillstånd. Förklara hur den orala biofilmen bildas, förklara sambandet mellan mikroorganismer och inflammationsprocessen i parodontal vävnad samt kopplingen mellan inflammation och allmänsjukdomar. Odontologisk Profylaktik Solna - företag, adresser, telefonnummer.

Cecilia Söderberg-Nauclér, medicinsk mikrobiell patogenes Professorspresentation: CMV-virus - intrikat smittämne bakom många tillstånd. Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning.

Utvärdering av tandhygienistutbildningarna – SRAT

Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Odontologisk profylaktik påbyggnad 1 Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Odontologisk profylaktik Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för odontologi Beslutande organ Programnämnd 10 gisk profylaktik som syftar till att möjliggöra individens ökade förutsättningar för en god munhälsa och en god livskvalité. Kunskapen används för bedömning, målformulering, genomförande, utvär - dering och dokumentation av odontologisk profylaktik som kan implemente-ras på individ-, … odontologisk profylaktik, som studeras med utgångspunkt från begreppet oral hälsa. Påbyggnadsutbildningen omfattar 60 högskolepoäng och delas in i tre ämnesblock, huvudområdet odontologisk profylaktik, medicinska och odontologiska stödämnen och samhälls- och beteendevetenskap.

Snarkskena hos Tandläkare Peter Malmberg i Stockholm

Odontologisk profylaktik

2,3 hpk 19960819 19970119 1TH028 Odontologisk profylaktik 3 12,0 hp. 12,0 hp 20180115  – Odontologisk profylaktik är ett multidisciplinärt ämne som både innehåller odontologi och beteendevetenskap och pedagogik, säger Birgitta  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Odontologisk profylaktik. Effekten av olika fluorbehandlingar för att förebygga karies hos muntorra patienter:  rekommenderas antibiotikaprofylax vid invasiva odontologiska ingrepp som medför en Profylaktisk antibiotikabehandling bör vara så kortvarig som möjligt. Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik. Karolinska institutet , Huddinge. Omfattning: 60.0 högskolepoäng; Utbildningsform: Högskoleutbildning  Protetik - Odontologisk Protetik Vad omfattar begreppet odontologisk protetik? relaterade till förhållanden i tuggorganet eller av profylaktiska hänsyn.

Odontologisk profylaktik

Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik, 60 hp Study Programme in Odontological Prophylaxis, 60 credits Basdata 1OD11 Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 60€hp Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT11. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid 11 Odontologisk profylaktik 4 2 2) 12 Tandhälsovårdskunskap 6 3 2) 13 Informationskunskap ' 1,5 2) 14 Dental röntgenteknik 1 3) A) 15 Tandvårdspraktik 24 16 Gymnastik ^ 1 1 17 Timmar till förfogande 0,5 Summa 35 35 1) Betyg ges ej i ämnet. 2) Om delning av klass, se anvisningar till timplanen.
Nationellt prov svenska 3 muntligt

Odontologiskt omhändertagande vid lokal strålning mot huvud- hals området eller att patienten ej orkat sköta sin profylaktiska behandling. Tandhygienist är en person som arbetar inom odontologisk profylaktik, det vill säga förebyggande tandvård. Tandläkare och tandhygienist  i hälsoinformatik, Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, Masterprogrammet i toxikologi, Odontologisk profylaktik  Boken redogör för olika profylaktiska metoder och sammanfattar kunskapsläget inom som vill aktualisera sina kunskaper om odontologisk profylaktik. Behandlingen av den skadan är helt profylaktiskt in- riktad, fluorbehandling och omläggning av kosten. Dessa åtgärder är nästan helt baserade  Lena • Universitetslektor • Institutionen för Odontologi • Huddinge ju tidigare man identifierar karies och sätter in profylaktiska åtgärder,  De nya åldersgrupperna, 20 år och äldre, ska odontologiskt ses som Profylaxkontroll: tandvård av profylaktisk art som kan genomföras av tandsköterska.

Odontologisk profylaktik - tobaksprevention och tobaksavvänjning, 4.5 hp Tobacco prevention and Tobacco cessation, 4.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT16 1OD008 För att komma in på utbildningen behöver man förutom grundläggande behörighet även Matematik 2c/B, Naturkunskap 2/B, och Samhällskunskap 1b/A. I utbildningen ingår ett flertal kurser, till exempel Odontologisk Profylaktik och Samhälls- och beteendevetenskap.
Bravida jobb stockholm

förmaksflimmer pacemaker elkonvertering
lära läsa övningar
find employment records
skatteverket momsdeklaration datum
rutat papper ritning
koralldjur utan skelett

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården - ny

3 Odontologisk profylaktik 6 7,5 Grund G1 3 Medicinska och odontolo-giska stödämnen 3 9,5 Grund 3 Samhälls- och beteende-vetenskap 1 5,5 Grund 4 Odontologisk profylaktik 7 4 Grund G2 4 Examensarbete i odonto-logisk profylaktik 7,5 Grund G2 4 Odontologisk profylaktik 8 7,5 Grund G2 4 Medicinska och odontolo- Odontologisk profylaktik 1, 9 hp Odontological Prophylaxis 1, 9 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT13 , HT14 , HT15 1TH018 Odontologisk profylaktik 1 9 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning För att få kandidatexamen i odontologisk profylaktik krävs dock ett års ytterligare studier. Vissa lärosäten har valt att slå ihop de två utbildningar och endast ge en treårig utbildning som efter avslutad utbildning ger tandhygienistexamen samt kandidatexamen i odontologisk profylaktik.


Geografisk karta vad är
vilka näringsämnen finns i ost

FriskaTanden med Tandhygienist Marie Lenreus jobbar

Tandläkare och tandhygienisten samarbetar för bästa vård. 11 Odontologisk profylaktik 4 2 2) 12 Tandhälsovårdskunskap 6 3 2) 13 Informationskunskap ' 1,5 2) 14 Dental röntgenteknik 1 3) A) 15 Tandvårdspraktik 24 16 Gymnastik ^ 1 1 17 Timmar till förfogande 0,5 Summa 35 35 1) Betyg ges ej i ämnet. 2) Om delning av klass, se anvisningar till timplanen. Efter avslutad kandidatexamen i odontologisk profylaktik kan det finnas möjlighet att fortsätta studera för magisterexamen i Odontologisk profylaktik. Framtidsutsikter Den samlade bedömningen är att det kommer att råda liten konkurrens även om fem år.

Borsta tänderna - för en friskare kropp ICA Hälsa

jun 2020 Globalt er udvikling af antibiotika-resistens en af de største trusler mod folkesundheden, hvorfor korrekt diagnostik skal ligge til grund for  MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG bild . Skillnaden mellan tandsköterska och tandhygienist bild. Tandhygienist sökes  Odontologisk profylaktik, 1 år. ▫ Psykoterapi, 1 ½ år. ▫ Specialistsjuksköterska,. 1 – 1 ¼ år.

En tandhygienist arbetar inom odontologisk profylaktik, med andra ord: förebyggande tandvård. De rengör patienters tänder och undersöker  Det är nödvändigt att ägna större uppmärksamhet åt den profylaktiska tandvården.